KURUMSAL DEĞERLERİMİZ VE AMAÇLARIMIZ

Mogul, müşterileri için güvenilir bir iş ortağı olmak ve tüm dünyadaki müşterilerine çok çeşitli katma değerli nonwoven kumaşlar üretmek için çaba göstermektedir. Kurumsal liderliğimiz kalite, etik, hizmet ve inovasyon konusuna odaklanmıştır. Karar verme sürecinde bize yol gösteren temel değerlerimiz şunlardır:

  • Müşteri Hizmeti ve Memnuniyeti: İşimizi müşteri beklentilerini dikkate alarak ve bu beklentileri fazlasıyla karşılayarak geliştirmek.
  • Uzun Vadeli Ortaklıklar: Müşterilerimizle, tedarikçi ve çalışanlarımızla uzun süreli ilişkiler kurmak.
  • İnovasyon ve Çeşitlilik: Mevcut ve farklı nonwoven konseptleri, süreç ve ürünleri geliştirmek ve piyasaya sürmek.
  • Sürdürülebilirlik: Enerjinin etkin kullanımı, atık ve emisyonların azaltılması ve çalışanlarımızın sağlığının, emniyet ve refahının sürdürülmesi yoluyla çevrenin korunmasına katılmak.
  • İş Etiği: Etik davranış ve güvenin, müşterilerimizle ve çalışanlarımızla iş ilişkimizin temelini oluşturmasını sağlamak.

NONWOVEN ÜRÜNLERDE ÇEŞİTLİLİK

İnovasyon, Hizmet ve Uzun Vadeli İşbirliği

Mogul’un iş stratejisi, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmelerini sağlamak için çok çeşitli nonwoven ürünler üretmektir. Mogul’un öncelik verdiği konu, müşterilerine ürün geliştirme çabalarında avantaj ve seçenekler sağlamak için yeni ve üstün teknolojilerin kullanımında öncü olmaktır. Seri üretimi ve ölçek ekonomilerini hedeflemeyen Mogul daha çok katma değer zincirine önemli bir katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Güvene dayalı ve uzun süreli işbirliğiyle müşterilerinin yanında olmak ve onlarla birlikte çalışmak, katma değerli performansa dayalı nonwoven kuşamları güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde piyasaya sunma hedeflerini başarmamızda son derece önemlidir.

SİZİN İÇİN

Global ölçekte piyasa koşullarının sürekli değiştiği dinamik iş ortamlarında faaliyet gösteriyorsunuz.Her zaman önde olmak ve öncü konumunuzu sürdürmek için güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyarsınız.İşte bu noktada Mogul, her iki tarafın büyümesine zemin hazırlayan ve her iki tarafın menfaatini gözeten bir işbirliği yaratmak üzere güven ve etik davranışla desteklenen uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya gayret ediyor.Memnuniyetinizin bizim için ödül olacağını çok iyi biliyoruz.

ÇEŞİTLİLİK

Çok karmaşık sorunlarla karşılaşıyorsunuz ve çok farklı ihtiyaçlarınız var. Çeşitli ürün ihtiyaçlarınıza ve ürün geliştirme çalışmalarınıza yönelik geniş bir nonwoven ürün yelpazesi ve süreçleri sunuyoruz. Müşterilerimize dünyanın her yerinde çok çeşitli ürün, hizmet ve teknolojilerden oluşan tek ve esnek bir tedarik kaynağını sunmaya önem veriyoruz. Bu da ancak oldukça etkin üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımlarıyla da destekleyerek hem tedarikçileri hem de müşterileri inovasyona yönelterek başarılır.

Copyright © Mogul Co., Ltd.