Entegre Yönetim Sistemi Politikası

       Alanında lider olmayı hedefleyen nonwoven ve kompozit kumaş üreticisi bir firma olarak Politikamızın ana hedefi, tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın katılımıyla müşteri beklenti ve gerekliliklerini en üst seviyede karşılayabilmek, rekabet gücü yüksek, her zaman tercih edilen bir şirket olmaktır. 
Bu amaç doğrultusunda ;
⦁    Üst yönetim, müşteri odaklı kalite yönetim sistemi kurulmasını, gerekli kaynakların ayrılmasını sağlar, çalışanların etkin olarak sisteme katılmasına öncülük eder,
⦁    Tüm süreçlerin yasal mevzuat ve müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmasını, sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar,
⦁    Yenilikçi, değişime açık, takım çalışmasını destekleyen bir organizasyon yapısı ile müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sürdürecek yüksek düzeyde hizmet sunmayı taahhüt eder,
⦁    İş güvenliği süreçlerini yasal mevzuata uygun şekilde yönetir, tüm çalışanları eğiterek ve gerekli fiziksel alt yapıyı sağlayarak çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır,
⦁    Tüm iş süreçlerinde kaynakların verimli kullanılmasını, doğal kaynak tüketiminin ve atıkların azaltılmasını, çevresel etkileri azaltmayı ve etkin bir çevre bilinci oluşturmak için tüm çalışanların gerekli eğitimlerini sağlar, 
⦁    Tedarikçilerimizin de yasal mevzuata, entegre yönetim sistemimize ve şirketimizin temel ilkelerine uygun olarak çalışmasını teşvik eder ve buna uygun tedarikçilerle çalışmaya öncelik verir.
⦁    Tıbbi cihaz ve GMP standartları gerekliliklerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürür, temizlik ve hijyen çalışmaları yapar.
⦁    Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturur.

 

NONWOVEN ÜRÜNLERDE ÇEŞİTLİLİK

İnovasyon, Hizmet ve Uzun Vadeli İşbirliği

Mogul’un iş stratejisi, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmelerini sağlamak için çok çeşitli nonwoven ürünler üretmektir. Mogul’un öncelik verdiği konu, müşterilerine ürün geliştirme çabalarında avantaj ve seçenekler sağlamak için yeni ve üstün teknolojilerin kullanımında öncü olmaktır. Seri üretimi ve ölçek ekonomilerini hedeflemeyen Mogul daha çok katma değer zincirine önemli bir katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Güvene dayalı ve uzun süreli işbirliğiyle müşterilerinin yanında olmak ve onlarla birlikte çalışmak, katma değerli performansa dayalı nonwoven kuşamları güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde piyasaya sunma hedeflerini başarmamızda son derece önemlidir.

SİZİN İÇİN

Global ölçekte piyasa koşullarının sürekli değiştiği dinamik iş ortamlarında faaliyet gösteriyorsunuz.Her zaman önde olmak ve öncü konumunuzu sürdürmek için güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyarsınız.İşte bu noktada Mogul, her iki tarafın büyümesine zemin hazırlayan ve her iki tarafın menfaatini gözeten bir işbirliği yaratmak üzere güven ve etik davranışla desteklenen uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya gayret ediyor.Memnuniyetinizin bizim için ödül olacağını çok iyi biliyoruz.

ÇEŞİTLİLİK

Çok karmaşık sorunlarla karşılaşıyorsunuz ve çok farklı ihtiyaçlarınız var. Çeşitli ürün ihtiyaçlarınıza ve ürün geliştirme çalışmalarınıza yönelik geniş bir nonwoven ürün yelpazesi ve süreçleri sunuyoruz. Müşterilerimize dünyanın her yerinde çok çeşitli ürün, hizmet ve teknolojilerden oluşan tek ve esnek bir tedarik kaynağını sunmaya önem veriyoruz. Bu da ancak oldukça etkin üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımlarıyla da destekleyerek hem tedarikçileri hem de müşterileri inovasyona yönelterek başarılır.

Copyright © Mogul Co., Ltd.