ENERJİ POLİTİKASI

MOGUL Tekstil San. ve Tic. A.Ş. olarak, Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirme sorumluluğu ve Enerji performansı yüksek bir firma olma hedefi ve bilinciyle tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, enerji maliyetlerini düşürmeyi,  gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı, uygulamayı ve gözden geçirmeyi taahhüt ederiz. Enerji Yönetimini sürdürülebilir kılmayı çevresel ve ekonomik olarak prensip kabul ederiz.

Bu amaç doğrultusunda;
  • Uymakla yükümlü olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
  • Tüm üretim ve proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Üretim planlamalarını, enerji verimliliği öncelik gözeterek hazırlamayı,
  • Enerji kaynakları çeşitliliğini arttırarak, şartlar izin verdiğince yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vermeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek enerji verimli ürünler, hizmetler satın almayı ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi,
  • Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarını dokümante etmeyi ve kuruluşun tüm seviyelerinde duyurmayı,
  • Enerji Yönetim sistemini düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gerektiğinde güncellemeyi,
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşteri ve paydaşlarımızın enerji bilincinin arttırılmasını sağlamayı,
  • Enerji kayıplarını en aza indirmeyi, atık ısıdan en üst düzeyde yararlanmayı, Taahhüt ederiz.

NONWOVEN ÜRÜNLERDE ÇEŞİTLİLİK

İnovasyon, Hizmet ve Uzun Vadeli İşbirliği

Mogul’un iş stratejisi, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmelerini sağlamak için çok çeşitli nonwoven ürünler üretmektir. Mogul’un öncelik verdiği konu, müşterilerine ürün geliştirme çabalarında avantaj ve seçenekler sağlamak için yeni ve üstün teknolojilerin kullanımında öncü olmaktır. Seri üretimi ve ölçek ekonomilerini hedeflemeyen Mogul daha çok katma değer zincirine önemli bir katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Güvene dayalı ve uzun süreli işbirliğiyle müşterilerinin yanında olmak ve onlarla birlikte çalışmak, katma değerli performansa dayalı nonwoven kuşamları güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde piyasaya sunma hedeflerini başarmamızda son derece önemlidir.

SİZİN İÇİN

Global ölçekte piyasa koşullarının sürekli değiştiği dinamik iş ortamlarında faaliyet gösteriyorsunuz.Her zaman önde olmak ve öncü konumunuzu sürdürmek için güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyarsınız.İşte bu noktada Mogul, her iki tarafın büyümesine zemin hazırlayan ve her iki tarafın menfaatini gözeten bir işbirliği yaratmak üzere güven ve etik davranışla desteklenen uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya gayret ediyor.Memnuniyetinizin bizim için ödül olacağını çok iyi biliyoruz.

ÇEŞİTLİLİK

Çok karmaşık sorunlarla karşılaşıyorsunuz ve çok farklı ihtiyaçlarınız var. Çeşitli ürün ihtiyaçlarınıza ve ürün geliştirme çalışmalarınıza yönelik geniş bir nonwoven ürün yelpazesi ve süreçleri sunuyoruz. Müşterilerimize dünyanın her yerinde çok çeşitli ürün, hizmet ve teknolojilerden oluşan tek ve esnek bir tedarik kaynağını sunmaya önem veriyoruz. Bu da ancak oldukça etkin üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımlarıyla da destekleyerek hem tedarikçileri hem de müşterileri inovasyona yönelterek başarılır.

Copyright © Mogul Co., Ltd.