ÇEVRE POLİTİKASI

Alanında lider olmayı hedefleyen nonwoven ve kompozit kumaş üreticisi bir firma olarak Çevre Politikamızın ana hedefi, tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın katılımıyla tüm faaliyetlerimizi çevreye duyarlı olarak sürdürmeyi hedeflemekte ve Çevre Dostu Şirket olma sloganı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu amaç doğrultusunda ;

 • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak,
 • Çevre yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak
 • Proseste kullandığımız hammaddelerin, artıklarını geri dönüştürerek yenilenebilir kaynak oluşturmak. Yeni makine/ hizmet yatırımlarında çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak
 • Ürünlerimizin doğal ortamı koruyacak şekilde doğada çözülebilir olması değilse geri dönüştürülebilir olması için gerekli çalışmaları yapmak
 • Proseslerimizde kullanılan enerji ve su tüketimini minimumda tutarak karbon ayak izimizi en aza indirmek için gerekli çalışmaları uygulamak. Operasyondaki atık suları arıtarak, tekrar kullanımını sağlamak
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize yaymak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmak için eğitimler vererek onları geliştirmek.
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarına dikkat etmek.
 • Proseslerden çıkan kenar kesim/telefleri geri kullanmaya çalışmak, kullanılamayanları lisanslı geri dönüşüm firmalarına vermek. Ambalaj, palet, kağıt/karton atıklarını lisanslı geri dönüşüm firmalarına vermek.

NONWOVEN ÜRÜNLERDE ÇEŞİTLİLİK

İnovasyon, Hizmet ve Uzun Vadeli İşbirliği

Mogul’un iş stratejisi, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmelerini sağlamak için çok çeşitli nonwoven ürünler üretmektir. Mogul’un öncelik verdiği konu, müşterilerine ürün geliştirme çabalarında avantaj ve seçenekler sağlamak için yeni ve üstün teknolojilerin kullanımında öncü olmaktır. Seri üretimi ve ölçek ekonomilerini hedeflemeyen Mogul daha çok katma değer zincirine önemli bir katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Güvene dayalı ve uzun süreli işbirliğiyle müşterilerinin yanında olmak ve onlarla birlikte çalışmak, katma değerli performansa dayalı nonwoven kuşamları güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde piyasaya sunma hedeflerini başarmamızda son derece önemlidir.

SİZİN İÇİN

Global ölçekte piyasa koşullarının sürekli değiştiği dinamik iş ortamlarında faaliyet gösteriyorsunuz.Her zaman önde olmak ve öncü konumunuzu sürdürmek için güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyarsınız.İşte bu noktada Mogul, her iki tarafın büyümesine zemin hazırlayan ve her iki tarafın menfaatini gözeten bir işbirliği yaratmak üzere güven ve etik davranışla desteklenen uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya gayret ediyor.Memnuniyetinizin bizim için ödül olacağını çok iyi biliyoruz.

ÇEŞİTLİLİK

Çok karmaşık sorunlarla karşılaşıyorsunuz ve çok farklı ihtiyaçlarınız var. Çeşitli ürün ihtiyaçlarınıza ve ürün geliştirme çalışmalarınıza yönelik geniş bir nonwoven ürün yelpazesi ve süreçleri sunuyoruz. Müşterilerimize dünyanın her yerinde çok çeşitli ürün, hizmet ve teknolojilerden oluşan tek ve esnek bir tedarik kaynağını sunmaya önem veriyoruz. Bu da ancak oldukça etkin üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımlarıyla da destekleyerek hem tedarikçileri hem de müşterileri inovasyona yönelterek başarılır.

Copyright © Mogul Co., Ltd.