İSG POLİTİKASI

Alanında lider olmayı hedefleyen nonwoven ve kompozit kumaş üreticisi bir firma olarak İSG Politikamızın ana hedefi, tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın katılımıyla tüm faaliyetlerimizi iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı olarak sürdürmeyi hedeflemekte ve İSG Kurallarına Uyan Şirket olma sloganı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu amaç doğrultusunda ;

  • Çalışanlarımızın İSG bilincini arttırmak için eğitimler vererek ve acil durumlara hazırlanmak için tatbikatlar yaparak çalışanları olası risklere karşı hazır hale getirmek.
  • İSG ile ilgili düzenli aralıklarla iç ve dış denetlemelerle risk analizleri yaparak riskleri belirlemek ve bunları önleyici veya azaltıcı tedbirler geliştirmek
  • İlgili İSG mevzuatı gereklerini karşılamak,
  • İSG yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
  • Şirketimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  • İSG ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
  • İSG çalışmalarımızı geliştirmek için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
  • Periyodik denetimler yaparak ramak kala olayları mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
  • İSG yönetim sistemimizin performansını ölçmek ve performansı arttırmak için çalışmalar yapmak.

NONWOVEN ÜRÜNLERDE ÇEŞİTLİLİK

İnovasyon, Hizmet ve Uzun Vadeli İşbirliği

Mogul’un iş stratejisi, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmelerini sağlamak için çok çeşitli nonwoven ürünler üretmektir. Mogul’un öncelik verdiği konu, müşterilerine ürün geliştirme çabalarında avantaj ve seçenekler sağlamak için yeni ve üstün teknolojilerin kullanımında öncü olmaktır. Seri üretimi ve ölçek ekonomilerini hedeflemeyen Mogul daha çok katma değer zincirine önemli bir katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Güvene dayalı ve uzun süreli işbirliğiyle müşterilerinin yanında olmak ve onlarla birlikte çalışmak, katma değerli performansa dayalı nonwoven kuşamları güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde piyasaya sunma hedeflerini başarmamızda son derece önemlidir.

SİZİN İÇİN

Global ölçekte piyasa koşullarının sürekli değiştiği dinamik iş ortamlarında faaliyet gösteriyorsunuz.Her zaman önde olmak ve öncü konumunuzu sürdürmek için güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyarsınız.İşte bu noktada Mogul, her iki tarafın büyümesine zemin hazırlayan ve her iki tarafın menfaatini gözeten bir işbirliği yaratmak üzere güven ve etik davranışla desteklenen uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya gayret ediyor.Memnuniyetinizin bizim için ödül olacağını çok iyi biliyoruz.

ÇEŞİTLİLİK

Çok karmaşık sorunlarla karşılaşıyorsunuz ve çok farklı ihtiyaçlarınız var. Çeşitli ürün ihtiyaçlarınıza ve ürün geliştirme çalışmalarınıza yönelik geniş bir nonwoven ürün yelpazesi ve süreçleri sunuyoruz. Müşterilerimize dünyanın her yerinde çok çeşitli ürün, hizmet ve teknolojilerden oluşan tek ve esnek bir tedarik kaynağını sunmaya önem veriyoruz. Bu da ancak oldukça etkin üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımlarıyla da destekleyerek hem tedarikçileri hem de müşterileri inovasyona yönelterek başarılır.

Copyright © Mogul Co., Ltd.